Naudojimosi taisyklės

2018-05-20
Svetainės naudojimo taisyklės
Šios naudojimosi svetaine taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų.
 • Bendrosios nuostatos
 • Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.statybustudijos.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama MB „Statybų studijos“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 302556707, buveinės adresas: Grikienių g. 3-2, LT-14193 Vilnius
 • Visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.
 • Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Naudojimasis Svetaine“ yra suprantama ir aiškinama plečiamai: kaip bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.
 • MB „Statybų studijos“ pasilieka teisę keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės MB „Statybų studijos“ interneto svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.
 • Privatumas
  • Bet kokia asmeninė informacija, pateikta naudojantis MB „Statybų studijos“ interneto svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į MB „Statybų studijos“  Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.
 • Paslaugos, prieinamos www.statybustudijos.lt svetainėje
  • Interneto svetainė www.statybustudijos.lt suteikia vartotojams šias galimybes:
   • Užpildyti anketą dėl statybų stadijos.
   • Pildyti užklausos formą, kreiptis dėl konsultacijos ir siųsti anktą.
   • Užsisakyti naujienlaiškį.
Internetinės svetainės www.statybustudijos.lt vartotojo registracija naujienlaiškiui ir užklausos pildymas
 • Kad gautumėte naujienlaiškį, reikia už pildyti registracijos formą.
 • Norėdami susiekti ar užsisakyti konsultaciją galite užpildyti užklauos formą.
 • Visi registruotų naunienlaiškiui ir užklausą pildžiusių www.statybustudijos.lt vartotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.
 • Atlikdamas registraciją ir pildydamas užklausą Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius savo duomenis. Vartotojui pildant registraciją ir užklausą draudžiama naudotis svetimais duomenimis. www.statybustudijos.lt internetinės svetainės administratoriai turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis www.statybustudijos.lt interneto svetainės administratoriai turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, neregistruoti Vartotojo, pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.
 • Jei vartotojas nesutinka su www.statybustudijos.lt interneto svetainės naudojimosi taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis www.statybustudijos.lt teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti vartotojo registracijos išsiuntus atitinkamą pareiškimą www.statybustudijos.lt interneto svetainės administratoriams el. pašto adresu ausra@statybustudijos.lt. Gavus atitinkamą pareikalavimą apie vartotojo registracijos panaikinimą, visi asmeniniai vartotojo duomenys per vieną darbo dieną bus ištrinti.
 • www.statybustudijos.lt interneto svetainės administratoriai turi teisę panaikinti vartotojo registraciją, jei vartotojas nenurodė pilnos ar tikslios registracijos anketoje reikalaujamos informacijos.
 • www.statybustudijos.lt interneto svetainės administratoriai turi teisę panaikinti vartotojo registraciją be vartotojo sutikimo, jei vartotojas nesilaiko ar pažeidžia www.statybustudijos.lt interneto svetainės naudojimosi taisykles. Šiuo atveju visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti.
 • Autorinės teisės ir šalutinės teisės
  • Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su www.statybustudijos.lt interneto svetaine priklauso tik MB „Statybų studijos“. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius, kuriuos dėl tokios veikos patyrė MB „Statybų studijos“.
  • www.statybustudijos.lt interneto svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks www.statybustudijos.lt interneto svetainėje patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką www.statybustudijos.lt interneto svetainės administratorių leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.
 • Kitos sąlygos
  • Visi ginčai, iškilę tarp MB „Statybų studijos“ ir www.statybustudijos.lt interneto svetainės vartotojų dėl šių taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Atvejais, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami pagal LR galiojančius norminius aktus, LR norminiuose aktuose numatyta tvarką.
  • Už www.statybustudijos.lt interneto svetainėje pateiktos medžiagos turinį ir jo atitikimą LR norminių aktų reikalavimams atsako konkrečios medžiagos rengėjas.
 
Atnaujinta 2018.05.10

susisiekite

Kreipkitės dėl susitikimo
Linas Mikaila

Prie Jūsų laiško bus prisegti Jūsų atsakymai į "PASIRUOŠIMO ANKETOS" klausimus.