Namų statyba

2016-10-21
“Statybų studijų” įmonių grupė atlieka “statinio statybos valdymo” paslaugą Vilniuje, per metus pastatome iki 10 namų.

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymus:
 
Statinio statybos valdymas - statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo - statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio - statinio statybos valdytojo pagrindu.
 
Statinio statybos valdytojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, veikiantys kaip įgaliotojo - statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo.
 

DARBO PRINCIPAI

 
  • PARTNERYSTĖ. Per visą bendro darbo laikotarpį tampame užsakovo partneriu, jo „dešiniąja ranka“ būdami kartu „vienoje barikadų pusėje“ su tuo pačiu tikslu: kuo optimalesniais kaštais, kokybiškai ir sutartu laiku pastatyti ergonomišką, ilgaamžį ir estetišką namą.
 
  • SKAIDRUMAS. Visi vadybiniai, projektavimo, statybiniai ir statybos priežiūros procesai yra standartizuoti ir skaidriai pateikiami užsakovui jau prieš pradedant darbus. Vykdoma periodiška ir aktyvi raštiška ir žodinė tarpusavio komunikacija, abi pusės vienodai žino apie vykdomus ir numatomus trumpalaikius ir ilgalaikius veiksmus.
 
  • KNOW-HOW. Kiekviena namą besistatanti šeima yra unikali, turinti skirtingus poreikius, biudžeto galimybes, požiūrį į konkrečius sprendimus. Atsižvelgdami į tai, visu bendradarbiavimo laikotarpiu skiriame nuoširdų savo dėmesį ir laiką užsakovo poreikių analizei, konsultavimui, galimų alternatyvių pasiūlymų suformavimui ir pateikimui. Užsakovui lieka tik įvertinti gautus iš mūsų alternatyvius pasiūlymus ir pasirinkti tą sprendimą, kuris labiausiai atitinka ergonominius, ilgaamžiškumo, estetinius poreikius ir finansines galimybes.
 

PASLAUGOS KAINA


Laiko patikrintos, gerai veikiančios namo statybos valdymo vadybinės sistemos ir efektyvus funkcijų pasiskirstymas leidžia mums vienu metu statyti didesnį kiekį namų, todėl gaunama masto ekonomija padeda rinkoje konkuruoti ne tik su individualių namų statybos įmonėmis, bet ir laisvai samdomais darbų vykdytojais. Mūsų paslaugos kaina yra nustatoma naudojant aiškius ir skaidrius kriterijus.
 

SĄMATOS


Namo statyba yra gamybinis procesas, kurio metu iš smulkių elementų sukuriamas konkretus gaminys ir jo vertė lygi visų šių dedamųjų sumai. Statybinių kaštų skaičiavimui naudojame atidirbtus šablonus, kuriuose smulkiai ir skaidriai detalizuota kiekviena sąmatos dedamoji, pateikta su statybinių medžiagų ir paslaugų rinkoje mūsų išderėtomis specialiomis nuolaidomis. Net neturintis jokios patirties statyboje užsakovas gali lengvai suprasti mūsų sistemą, pasitikrinti rinkoje, ar mūsų pasiūlymai yra konkurentiški. Skaidrios ir detalizuotos iki smulkmenų sąmatos suteikia užsakovui ramybę, kad jo pinigai bus panaudoti efektyviai ir tik toms reikmėms, kurioms jis asmeniškai suteikė leidimą.
 

KOKYBĖ IR JOS KONTROLĖ


Remdamiesi savo sukurta metodika sistemiškai nuo pradžios iki galo tikriname ir kontroliuojame visų atliekamų statybos etapų tarpinius rezultatus – tai mums padeda užtikrinti, kad ne tik tarpiniai, bet ir galutinis rezultatas bus atliktas kokybiškai. Prieš pradedant atskirą darbų etapą su užsakovu susideriname, kuriuos kontrolinius taškus jis, ar jį atstovaujantis statinio tecninės priežiūros vadovas norėtų patikrinti, iš anksto informuojame ir pakviečiame į statybų aikštelę. Šis principinis požiūris sutaupo daug užsakovo laiko ir nervų, projektas „namo statyba“ jam netampa daugiausia laiko užimančiu užsiėmimu, nes nereikia apsikrauti bereikalingomis mintimis ir be tikslo nuolat važinėti į statybų aikštelę, manant, kad be to kažkas galbūt bus pamiršta, ar darbai bus daromi aplaidžiai, nekokybiškai.


Šiuo metu planuojamus statyti ir statomus namus galite pamatyti GALERIJOJE >>>
 

susisiekite

Kreipkitės dėl susitikimo
Linas Mikaila

Prie Jūsų laiško bus prisegti Jūsų atsakymai į "PASIRUOŠIMO ANKETOS" klausimus.