"Namo statyba, derybos ir Archimedas“ - 4 dalis "Darbų vykdymas"

2016-11-19

Pirmiausiai vėlgi laukia politinis sprendimas, kokią statybos valdymo formą pasirinkti:

  1. Statyti patiems, prisiimant meistrų ir darbų vadovo funkciją.
  2. Atskiriems etapams samdyti specializuotas meistrų brigadas, pačiam atliekant darbų vadovo funkciją.
  3. Samdyti profesionalų darbų vadovą, turintį specializuotų brigadų?


Tikriausiai visi supranta, kad pats geriausias statybos būdas - samdyti profesionalą, turintį patirties, darbų vykdymo, kontrolės ir personalo valdymo struktūras. Tačiau daugelis įvertina, kad už šią paslaugą reikia atitinkamai mokėt, todėl dažnai pats užsakovas tampa statybos vadovu, samdo specializuotas brigadas, arba net pati šeima vykdo namo statybą ir taip dar papildomai sutaupo meistrų atlyginimo dedamąją. Nors daugelis namą statančiųjų taip pasirenka, įvertinę tik numanomus statybos išlaidų skirtumus (statysiu pats, sutaupysiu darbo jėgos ir vadovo išlaidas), reikėtų įvertinti ir kokybinį rodiklį. Dažnai nesuprantama, kaip įvertinti, ar darbas atliktas kokybiškai, nes iš karto tinkamai atliktas darbas lemia mažesnes kitas namo eksploatacijos išlaidas ir išlaidas brokui taisyti. Todėl bendrą „taupymo“ balansą reikėtų nagrinėti, susumavus abi šias dedamąsias. To neįmanoma padaryti prieš statybą, nes, pavyzdžiui, statybos vadovo kaštai pinigine išraiška yra daugmaž aiškūs iš karto, o kiek reikės mokėti už taisymą, kiek papildomų išlaidų eksploatuojant namą, jei bus statoma savo jėgomis ir nepatirtimi paremtais sprendimais, paaiškės po kurio laiko. Todėl dauguma nevertina šių išlaidų kaip būsimų nuostolių ir nesudaro bendro pinigų balanso, kuris parodytų, kad darbų vadovo paslauga nėra tokia „brangi“, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Taip pat nesuvokiama, kad statybininkas pas tiekėjus turi specialias kainas, kokias sugeba rinkoje gauti retas savo namo statybos darbų vadovu  įsidarbinęs žmogus, pagal mūsų skaičiavimus šis skirtumas sudaro apie 5 procentus. Išvada tokia, kad jei pasamdytas darbų vadovas paprašytų  atlyginimo, lygio 5 procentams nuo sąmatos, tai darbų vadovo kaštai būtų lygus nuliui.

1.    STATYMAS SAVO JĖGOMIS

Jei nevertinsime savo laiko pinigine išraiška, be jokių abejonių, šis statybos būdas reikalauja mažiausių sąmatos kaštų. Bet jei vertinsime savo darbą litais, rezultatas – visai kitoks. Teko diskutuoti su žmogumi, kuris statėsi namą pats. Palyginę išlaidas, gavome tokį rezultatą.
•    Statybos kaštai samdant specializuotas brigadas.
Žmogaus namo statybos kaštai su visa apdaila buvo apie 350000 Lt. Meistrų darbo kaštai sudaro apie 30 proc. bendros sąmatos arba apie 100000 Lt. Namo statybos vidutinė trukmė – apie 10 mėnesių.
•    Statybos kaštai statant savo jėgomis.
Šiuo atveju namo statybos kaštai, minusavus darbo jėgos kaštus, – 250000 Lt. Minimas žmogus namą diena iš dienos statė 2 metus. Tarkime, jei būtų nestatęs, o dirbęs kažkokį kitą darbą pagal savo profesiją, būtų uždirbęs po 2000 Lt/mėn. Padauginę šią sumą iš 24 mėnesių, gauname apie 50000 Lt negautų pajamų. Dar namą statančiajam reikėjo nusipirkti krūvą įrankių (nuomoti juk brangiau!), tam išleista apie 10000 Lt. Kiekvieną dieną teko važiuoti savo automobiliu į statybas iš gyvenamosios vietos miesto daugiabutyje iki tolimojo priemieščio kvartalo (sklypas buvo pirktas gana toli nuo miesto, nes ten jie pigesni, todėl atstumai nemaži), per savaitę ne kartą papildomai atsivežti įvairių statybinių medžiagų, lankyti konsultantus ir pan. Mėnesio išlaidos automobiliui sudarė mažiausiai 1000 Lt. Padauginę iš 24 mėnesių, gauname 24000 Lt. Be to, dėl didelės apkrovos ir važinėjimo neasfaltuotu keliu dažnai teko remontuoti automobilio važiuoklę, nusidėvėjo padangos, kas pareikalavo dar nemažai išlaidų, bet tiek to, jų neskaičiuokime. Susumavę išlaidas ir negautas pajamas, gauname 84000 Lt.
Palyginus pirmą ir antrą skaičiavimus, paaiškėja, kad, statant pačiam ar samdant specializuotas brigadas, įvertinus negautas pajamas iš tiesioginės profesijos, statybos kaštai beveik vienodi, o pats statybos laikas, samdant specializuotas brigadas, sutrumpėja nuo 24 iki 10 mėnesių. Jei dar subjektyviai įvertintume, kad žmogus netobulėjo savo profesijos srityje ir prarado galimybę kelti kvalifikaciją, taip pat atlyginimą, tai praradimas būtų dar didesnis. Atsižvelgę į tai, daugelis būsimų namo savininkų atlieka statybos darbus po savo tiesioginio darbo ir savaitgaliais, pasitelkę draugus, giminaičius. Perskaičius tokiu būdu statančių žmonių atsiliepimus internete, toks statybos būdas trunka apie 5 – 7 metus.
Jei kalbėtume apie kokybę, nepaisant sugadintų medžiagų, statyba pačiam turi didelį pranašumą: namą statantis žmogus yra priverstas labai detaliai išsiaiškinti apie vykdomus darbus, technologijas ir kt. informaciją, kuri padeda namą pastatyti ganėtinai kokybiškai, būtų sunku nuneigti, kad dažniausiai paties žmogaus statyto namo kokybė yra geresnė, negu samdant iš neprofesionalių ir neatsakingų „pigių“ meistrų suburtas specializuotas brigadas, kai nebūna nei laiko, nei priverstinio stimulo išsiaiškinti visus statybos niuansus ir kompetentingai patikrinti atliktų darbų rezultatus.

2.    STATYMAS SAMDANT SPECIALIZUOTAS BRIGADAS ARBA SAMDANT PROFESIONALŲ DARBŲ VADOVĄ
Pirmu atveju namo savininkas prisiima darbų vadovo atsakomybę ir pareigas. Kyla klausimas, kodėl universitetai moko būsimus statybos vadovus ir kodėl juos reikia samdyti, jei meistrai patys gali atlikti statybos funkciją. Juk tikriausiai suprantama, kad užsakovo „noras“ būti statybos vadovu be atitinkamos kvalifikacijos ir patirties dažniausiai yra tik šio darbo imitacija, ir to rezultatas paprastas: bendro gamybos proceso nevaldymas, kuris neišvengiamai lemia nuostolius, personalo kaitą, emocinį nuovargį ir patiriamą bejėgiškumą. Lyginant su kitomis sritimis, taip pat galima būtų svarstyti, kad gamybos įmonėje nereikia patyrusių gamybos, o prekyboje – parduotuvės vadovų. Juk personalas pats susitvarkys su iššūkiais, užteks, kad verslo savininkas, nieko nenutuokiantis apie vykdomą veiklą, porą kartų per dieną pastovės prie dirbančiųjų ir to užteks veiklos sėkmei, bet tai klaidingas požiūris. Sprendimą pačiam būti statybos vadovu lemia logiškai suprantama ir svari motyvacija sutaupyti pinigų šiai pareigybei apmokėti. Tad jei taupymo sumetimais nusprendėte priimti šį gyvenimo iššūkį, tiesiog reikėtų susitaikyti su visa atsakomybės ir pareigų našta: be tiesioginio darbo, reikės dirbti labai daug ir labai sunkiai. Kadangi darbų vadovu tampa vyras, verta šį sprendimą aptarti su šeimos nariais, pasidalyti tam tikrais darbais (vyras valdo meistrus, žmona rūpinasi vadyba ar pan.), paremti vienas kitą sunkiais etapais ir padėti, palaikyti emociškai, nekaltinti vienas kito dėl nepavykusių dalykų. Supraskite, kad jūs statybos laikotarpiui tampate tarsi naujo verslo savininkais: generaliniais statybos rangovais, statybos valdytojais ir techninės priežiūros vadovais.

IŠVADA. Jei statyba yra tiesioginė jūsų darbinė veikla, nekyla jokių abejonių, kad namą racionalu statytis pačiam. Jei neturėdamas patirties statybose prisiėmėte statybos valdytojo, darbų  ir techninės priežiūros vadovo funkciją specializuotoms brigadoms, turite prisiimti ir moralinę bei finansinę šio sprendimo atsakomybę, jei kažkas nepavyks nekaltinkite meistrų, kurie yra tik Jūsų deleguotų sprendimų vykdančioji grandis.

Linas Mikaila

susisiekite

Kreipkitės dėl susitikimo
Linas Mikaila

Prie Jūsų laiško bus prisegti Jūsų atsakymai į "PASIRUOŠIMO ANKETOS" klausimus.